• Kursy dla młodzieży i dorosłych

  Kursy ogólne nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych.

  Czytaj więcej…

 • Kursy indywidualne

  Oferta szkoleniowa zawiera wiele opcji programowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Na podstawie analizy potrzeb oraz indywidualnych oczekiwań Klienta, opracowywane są optymalne rozwiązania organizacyjne oraz programowe.

  Czytaj więcej…

 • Kursy dla firm

  Oferta szkoleniowa Effectiva zawiera wiele opcji programowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta instytucjonalnego, jak np.: kursy ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy, konwersacyjne, egzaminacyjne, kursy specjalistyczne.

  Czytaj więcej…

 • Kursy dla dzieci

  Wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa. Przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia. Rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

  Czytaj więcej…

 • Tlumaczenia ustne i pisemne

  Oferta biura tłumaczeń została zbudowana specjalnie dla Państwa potrzeb, obejmując zarówno tłumaczenia pisemne jak i ustne, zwykłe i specjalistyczne dla klientów indywidualnych i biznesowych.

  Czytaj więcej…