Kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne nastawione są na przygotowanie do różnego rodzaju egzaminów np.: FCE, CAE, Matura.

Celem kursów egzaminacyjnych jest:

  • zebranie, uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki na odpowiednim poziomie, 
  • rozszerzenie zakresu słownictwa,
  • zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi,
  • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego,
  • wyćwiczenie umiejętności wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych,
  • techniki pisania różnych typów tekstów.

Aby zwiększyć efektywność szkolenia, oprócz podręczników bazowych, wykorzystywane są autentyczne materiały egzaminacyjne. W programie każdego z kursów egzaminacyjnych przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, czy wybrać odpowiednią strategię.

Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie.